COVID19 protocol bij inzet LOTUS-slachtoffers

Geachte Relatie,
Op 6 mei zijn door de overheid de laatste maatregelen rondom het COVID-19/Corona virus gecommuniceerd. Binnen de organisatie LOTUS heeft een evaluatie plaatsgevonden en de inzet van LOTUSslachtoffers is weer mogelijk, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 LOTUSslachtoffer(s), instructeur, cursisten en/of anderen blijven tenminste 1,5 meter uit elkaar, dit geldt ook voor toegangspaden etc. De inzetlocatie is hiervoor groot genoeg.
 Er zijn maximaal 30 personen op de cursuslocatie aanwezig; dit betreft LOTUS, instructeur en cursisten (mogelijk andere personen zoals receptie of facilitaire dienst vallen hierbuiten). Note – Grotere groepen moeten over verschillende dagen/tijdstippen worden gespreid.
 De opdrachtgever zorgt voor de mogelijkheid de handen te kunnen wassen/ ontsmetten, conform de handenwasrichtlijn van het RIVM.
 Er mogen maximaal 3 LOTUSslachtoffers per cursus aanwezig zijn.
 De LOTUS grimeert alleen zichzelf of indien nodig een pop; er mogen geen andere personen gegrimeerd worden.
 Er vindt geen fysiek contact plaats tussen instructeur, cursist en/of LOTUS.
 Ziektes en letsels uitbeelden en acteren zijn normaal geen probleem. Diagnose en eventuele behandeling vindt mondeling plaats op tenminste 1,5 meter afstand.
 Bij eventueel contact word er een mondkapje en handschoenen gedragen door de hulpverlener dit gebeurd ook in overleg met de LOTUS of deze instemt met contact is aan de LOTUS zelf
 Cursisten, instructeur en eventuele anderen zijn vrij van verkoudheid, koorts, hoesten en eventuele andere Corona gerelateerde klachten.
De LOTUS heeft het recht deze vraag publiekelijk aan het gezelschap te stellen.
 De instructeur mag een vergelijkbare vraag aan de LOTUS stellen en bij eventuele twijfel de LOTUS weigeren. Hierbij wordt een duidelijke en passende motivatie gegeven.
De LOTUS zal een kleine checklist bij zich hebben, waarop uitkomst van bovengenoemde punten genoteerd wordt. Bij eventuele twijfel of negatieve beoordeling door de LOTUS gaan instructeur en LOTUS in overleg om tot een passende oplossing te komen.
Indien naar het oordeel van de LOTUS niet aan bovenstaande kan worden voldaan, heeft de LOTUS het recht om de oefenlocatie zonder inzet te verlaten. Wel zullen kosten in rekening worden gebracht, zoals reiskosten, 1ste uur van inzet en administratiekosten.
Wij verwachten dat deze adviezen en richtlijnen u helpen om een veilige inzet te kunnen garanderen.
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met onze coördinator.