Wisseling voorzitterschap

Na negen jaar voorzitter te zijn geweest is Mart Visser tijdens de jaarvergadering afgetreden als voorzitter van de Lotus kring Ede.
Anja van Lagen is tot nieuwe voorzitter gekozen.
Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe functie.