COVID19 protocol bij inzet LOTUS-slachtoffers

Geachte Relatie, Op 6 mei zijn door de overheid de laatste maatregelen rondom het COVID-19/Corona virus gecommuniceerd. Binnen de organisatie LOTUS heeft een evaluatie plaatsgevonden en de inzet van LOTUSslachtoffers is weer mogelijk, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:  LOTUSslachtoffer(s), instructeur, cursisten en/of anderen blijven tenminste 1,5 meter uit elkaar, dit geldt ook voor toegangspaden etc. De inzetlocatie …