Waarom LOTUS®

Idealisme en gedrevenheid zijn bepalende factoren die iemand er toe brengen LOTUS® slachtoffer te worden en te blijven.
Hulpverleners die regelmatig met LOTUS® slachtoffers worden geconfronteerd doen veel ervaring op.
Namelijk; Ervaring die men nodig heeft om een echt slachtoffer goed te behandelen.
Ervaring op het gebied van wat het slachtoffer mankeert en ervaring opdoen in het omgaan met een slachtoffer.
Het spel van een LOTUS® en zijn hulpverlener vloeien ineen. Het wordt plotseling allemaal realistisch.
Een leuke, misschien vreemde hobby waar iedereen veel profijt van kan hebben.
Daarnaast word je als LOTUS® een bedreven EHBO-er, je leert immers hoe hulpverleners met je omgaan. Want de ene hulpverlener doet het goed, maar de ander heeft meer oefening nodig. Als LOTUS® moet je soms bijsturen of ingrijpen als dat nodig is.