Waarom LOTUS

Idealisme en gedrevenheid zijn bepalende factoren die iemand er toe brengen LOTUS-slachtoffer te worden en te blijven.
Hulpverleners die regelmatig met LOTUS-slachtoffers worden geconfronteerd doen veel ervaring op, namelijk:

  • de behandeling van een echt slachtoffer;
  • herkennen wat het slachtoffer mankeert;
  • omgang met een slachtoffer en omstanders.

Het spel van een LOTUS-slachtoffer en zijn/haar hulpverlener vloeien ineen. Het wordt plotseling allemaal realistisch.
Een leuke, misschien vreemde hobby waar iedereen veel profijt van kan hebben.
Daarnaast word je als LOTUS-slachtoffer een bedreven EHBO-er, je leert immers hoe hulpverleners met je omgaan. Dee ene hulpverlener doet het goed, maar de ander heeft meer oefening nodig. Als LOTUS-slachtoffer moet je soms bijsturen of ingrijpen als dat nodig is.