Doel van LOTUS

Het doel van een LOTUS-slachtoffer is eerstehulpverleners dichter bij de praktijk te brengen. Wat bedoelen we daarmee?

  • Aan de hand van de gedragingen van het slachtoffer en de antwoorden die het slachtoffer geeft op de vragen van de hulpverleners kan geleerd worden vast te stellen wat het slachtoffer mankeert.
  • Door een medisch verantwoorde uitbeelding van het letsel kan de hulpverlener ook visueel waarnemen wat de verschijnselen van bepaalde letsels zijn.
  • Door de juiste enscenering van de ongevalssituatie kan de hulpverlener zich een voorstelling maken van wat er is gebeurd en kan de hulpverlener leren situaties te beoordelen, mogelijk gevaar herkennen en daar naar handelen.
  • Hulpverleners worden door het omgaan met LOTUS slachtoffers minder van hun stuk gebracht bij het zien van echte wonden, zodat zij beter in staat zijn eerste hulp te verlenen.
  • Hulpverleners leren slachtoffers te behandelen en dat kan alleen goed worden gedaan als men die handelingen regelmatig en met medewerking van LOTUS.slachtoffers heeft kunnen beoefenen.