Vereniging

Op 1 september 1987 besloot een groep enthousiaste EHBO-ers dat het tijd werd om in Ede een studiekring te starten. Onder de vleugels van Hans Luiten (zie foto), de toenmalige studieleider, werd gestart met een kring. De kring groeide en was al spoedig wijd en zijd in de regio bekend.
In 1990 besloot men dat het beter was om een vereniging te worden. Op 2 oktober 1990 werd de officiële naam LOTUS studiekring Ede en werd de akte getekend bij de notaris.

De vereniging telt ongeveer 30 personen. Allemaal mensen die een passie hebben, het leuk vinden om te kruipen in de slachtofferrol. Maar ook om zelf een betere hulpverlener worden.
Onze lesavonden en -dagen worden goed bezocht en alle leden van de vereniging tonen een grote inzet bij het spelen voor derden. Wanneer wij bij een bedrijf spelen als LOTUS-slachtoffer is het in de eerste plaats de eerstehulpinstructeur die les geeft. Wij zijn een ondersteunende factor door onze rol als slachtoffer zo goed mogelijk neer te zetten. In overleg met de eerstehulpinstructeur kan er veel, maar we werken altijd volgens richtlijnen in het LOTUS-leerboek.