Statuten

Als lid wordt je geacht de statuten van de vereniging te kennen. Je vindt ze hier.